Put some informations about your eshop here (address, contacts etc.)
 

Titlul paginii web

 

Ingeri si ierarhii ceresti

Numarul ingerilor si ierarhia ingereasca
Revelatia dumnezeiasca nu precizeaza numarul ingerilor dar arata ca este foarte mare. In Sfanta Scriptura se vorbeste despre tabere de ingeri (Fac, 32, 1-2), zeci de mii si milioane de ingeri (Dan., 7, 10 ; Evr., 12, 22; Apoc, 5, 11), multime de oaste cereasca (Luca, 2, 13), le­giuni de ingeri (Matei, 26, 53). La fel si sfintii parinti spun ca numarul sfintilor ingeri este neinchipuit de mare.
Intemeindu-se pe Sfanta Scriptura si urmand lui Dionisie Pseudo-Areopagitul, Biserica invata ca ierarhia cereasca se compune din noua cete ingeresti, grupate in trei trepte sau clase.
In prima treapta, care este cea mai inalta, sunt aceia care sunt mai aproape de Dumnezeu, adica: Tronurile, Heruvimii si Serafimii. A doua treapta cuprinde : Stapaniile, Domniile si Puterile, iar treapta a treia cuprinde : Incepatoriile, Arhan­ghelii si Ingerii.
Cu nume individuale nu cunoastem decat trei ingeri : pe Arhan­ghelii Mihail (Dan., 10, 13, 21) si Gavriil (Luca, 1, 19, 26; Dan., 8, 16; 9, 21) si pe Rafail (Tob., 3, 16 , 5, 4).
Cele trei trepte in care se grupeaza cele noua cete ingeresti sunt legate si de starea de desavarsire in care au ajuns ingerii cu ajutorul harului divin, impartasit lor de Creator.
Impartirea pe trepte a inge­rilor se intemeiaza pe Sfanta Scriptura, care numeste pe toate cele noua cete, desi nu intr-un singur loc pe toate. Astfel, in Fac, 3, 24 se amintesc Heruvimii; la Isaia, 6, 12, Serafimii; in Efes., 1, 21 ; Col., 1, 16 ; Rom., 8, 38 ; in I Petru, 3, 22, Tronurile sau Scaunele; Domniile, Puterile, Stapaniile, incepatoriile si ingerii ; la I Tes., 4, 16
In ce anume consta deosebirea intre cetele ingeresti, ca si de ce exista ea, ramane o taina pentru noi. "Nu stim nici daca natura inge­rilor este aceeasi sau se deosebeste a unora de a altora.
Se deosebesc insa unii prin luminare, prin rang, fie ca au rangul potrivit gradului de luminare, fie ca participa la lumi­narea gradului in care sunt; ei se lumineaza reciproc potrivit superio­ritatii rangului sau firii. Este evident insa ca cei care sunt mai sus im­partasesc celor mai de jos luminarea si cunostinta lor"(Sf. Ioan Da­maschin, Dogmatica, II, 3 ; trad. rom., p. 82).
Misiunea ingerilor
Me­nirea ingerilor este preamarirea lui Dumnezeu in cunoastere dreapta si in neconditionata implinire a vointei Lui, dobandind prin aceasta fericirea vesnica in comuniunea cu Dumnezeu. Acest adevar il invata Biserica, marturisind ca ingerii au fost creati de Dumnezeu "ca sa-L slaveasca in cantari si sa-L slujeasca" (Mart. Ort., I, 19).
In raport cu lumea, slujirea ingerilor consta in a implini poruncile lui Dumnezeu in lucrarea mantuirii, pentru intemeierea si desavarsirea imparatiei lui Dumnezeu.
Astfel, ei au anuntat nasterea Mantuitorului, au slujit la nastere, I-au slujit in pustie, in Ghetsimani, la inviere, la inaltare, il vor insoti la a doua venire. Anunta nasterea lui Ioan Botezatorul si ajuta pe apostoli (Fapte, 12, 7-8, 11).
Ingerii ajuta si ocro­tesc pe oamenii vrednici ca pe Avraam, Lot, Iacov, Ilie, Daniel (Fac, 19, 28, III Regi, 19, 5; IV Regi, 1, 3, 15; Dan., 3, 25), se bucura de intoarcerea pacatosilor (Luca, 15, 10).
In lumea aceasta, ingerii slujesc oamenilor, calauzindu-i spre im­paratia lui Dumnezeu. Fiecare om -se stie- isi are ingerul lui pa­zitor, cum reiese din Matei, 18, 10 si Fapte 12, 15, unde se vorbeste despre ingerii copiilor si despre ingerul apostolului Petru.
Ingerul pazitor intareste credinta si evlavia (IV Regi, 1, 13 ; Zah., 2), apara pe om de duhurile rele (Ps. 90, 10-11), mijloceste pentru cel credincios (Matei, 18, 10; Apoc, 8, 3), insoteste sufletele celor adormiti (Luca, 16, 22).
Ingerii ocrotesc manastiri, biserici, cetati, oameni, popoare, state (Dan., 1, 10) si comunitatile crestine (Apoc, 1, 20). In­gerii sunt folositi de Dumnezeu si pentru pedepsirea celor nelegiuiti (Fapte, 12, 23 ; Isaia, 37, 36 ; IV Regi, 19, 35 , lud., 9 ; Apoc, 12, 7).
Solidaritatea lumii ingeresti si omenesti
Cunoasterea lui Dumnezeu prin lumea vazuta nu este singurul mod de a-L cunoaste pe Dumnezeu. Trebuie sa existe si alt mod de revelare a lui Dumnezeu si, deci, de cunoastere a Lui si de participare la El, adica un mod nelegat de simbolurile vazute si deci mai potrivit cu spiritualitatea absoluta a lui Dumnezeu.
Aceasta revelare si cunoastere a lui Dumnezeu, mai potrivita cu El, are loc prin lumea ingerilor, fiinte spirituale netrupesti, ce stau in jurul tronului lui Dumnezeu. Caci daca Dumnezeu n-ar fi creat decat fiinte spirituale trupesti, ar insemna ca fiinta suprema, Dumnezeu, nu poate fi cunoscuta decat prin forme sen­sibile si ca, deci, de existenta absolutului este legata in mod ontologic materia.
Iar aceasta ar arunca un dubiu asupra creatiei insesi. Caci o materie tinand de fiinta absoluta ar lua acesteia din urma capacitatea creatiei, dandu-i un caracter panteist.
Existenta fiintelor spirituale create netrupesti, ingerii, ne arata po­sibilitatea unei cunoasteri directe a realitatii spirituale, posibilitatea unei comunicari directe intre spirit si spirit. De aici decurg doua moduri sau doua planuri de revelare a lui Dumnezeu : unul direct spiritual si un altul prin forme sensibile.
Si fiindca spiritul Se afla pe multe: trepte, exista o multiplicitate de trepte ale creatiei spirituale. Dar pentru ca Dumnezeu este unul, creatia trebuie sa fie si ea o unitate, iar spiritele cunoscatoare, incorporate (oamenii) sau neincorporate (ingerii) trebuie sa o poata cuprinde intr-un mod solidar.
Avand misiunea sa ajute pe om sa se ridice si sa ridice lumea in eon, in timpul coplesit de eternitate, ingerii sunt creati in solidaritate ontologica cu intreaga lume. Ei ajuta pe oameni sa faca acest urcus spre Dumnezeu atat pe planul cunoas­terii, cat si pe cel al intaririi spirituale duhovnicesti.
Pe de alta parte, si ingerii cistiga intr-un anumit fel din legatura lor ontologica cu oa­menii. Ei comunica oamenilor o experienta nesensibila a lui Dumnezeu, iar oamenii comunica ingerilor o experienta mai sensibila a lui Dum­nezeu

IERARHIILE CERESTI
Arhanghelii:
· Mihail: "Acela care este ca Dumnezeu" sau "Cine este cel care e ca Dumnezeu?" (Daniel 10,13; 12,1; Iuda v. 9; Apocalipsa 12,7-8).
· Gavriil: "Omul (puternic al) lui Dumnezeu" sau "Dumnezeu este puternic"("Puterea lui Dumnezeu") ( Daniel 8,16; 9,21; Luca 1,19-26). Este numit și Djibril sau Jibril.
· Rafail: "Dumnezeu vindecă" ("Vindecare de la Dumnezeu") (Tobit 3,17; 12,15). Numit și Israfel.
· Uriil: "Lumina sau Focul lui Dumnezeu" (III Ezdra 4,1?). Numit și Sariil, Suriil sau Muriil.
· Selafiil: "Porunca, Vestitorul sau Rugăciunea lui Dumnezeu", întrucât porunca și rugăciunea sunt cele două moduri de comunicare: una descendentă, cealaltă ascendentă. Mai este numit și Salatiil, Selatiil, Serafiil, Sarachiil, Saraqail, Zarachiil, Zerachiil, sau Zahariil.
· Iehudiil: "Mărirea, Lauda sau Slăvirea lui Dumnezeu." Mai este numit și Gudiil sau Iegudiil.
· Varahiil: "Binecuvântare sau Binecuvântări de la Dumnezeu". Numit și Barahiel sau Varahiel.
· Raguil: "Prieten al lui Dumnezeu" Numit și Raziil [1], care înseamnă "Secretele/tainele lui Dumnezeu. Nu este același cu Rafail.
· Ieremiil: "Îndurarea, Înălțarea sau Milostivirea lui Dumnezeu" (cf. III Ezdra 4,36 ? ). Numit și Ieramiil, Ieremiel, Ramiel sau Remiel.
· Anail: "Harul sau Bucuria lui Dumnezeu". Numit și Aniel, Hanael sau Haniel.
· Iofiil: "Frumusețea lui Dumnezeu". Numit și Orifiel, Iufiel, Zufiel, Zofiil, Zofchiel, Zafiel, Zafchiel, Cafziel, Cassiel sau Kepharel.
· Zedechiel: "Dreptatea, Îndreptarea sau Judecata lui Dumnezeu". Numit și Saxhiel, Tsadkiel, Zadakiel, Zadkiel, Zedekul.
Îngerul căzut
. Lucifer/Satan: "Purtătorul de Lumină" sau "Steaua dimineții", după Isaia 14,12; "Dușmanul" (Iuda 1,9, Apocalipsa 12,9). Alte nume date acestui arhanghel căzut (sau celor care l-au urmat) sunt: Azael, Azazel, Azrael, Izrael, Izreel sau Uzziel; Camael, Camiel, Camniel, Cancel, Chamuel, Kemuel, Samael, Shemuel, Simiel, or Zamael; Samiaza; Satanael.
HERUVIMII
Heruvimii cei cu ochi mulţi sunt a doua ceată din ierarhia îngerească, după serafimi, stând înaintea Dumnezeului atotştiutor în lumina divină, ei strălucesc întotdeauna de lumina cunoaşterii lui Dumnezeu, a Înţelepciunii Sale şi a cunoaşterii tainelor lui Dumnezeu. Numele de 'heruvim' înseamnă 'înţelegere deplină' sau 'împărtășirea înţelepciunii' în ebraică, ei sunt luminaţi şi astfel, prin heruvimi, înţelepciunea este transmisă şi altora şi luminarea ochilor spirituali este dată pentru vederea lui Dumnezeu şi pentru a primi înţelepciunea Lui. Cu alte cuvinte, Dumnezeu "şade între heruvimi" (II Regi 6,2).
Reprezentând tainele cereşti, în Vechiul Testament, figurile heruvimilor împodobeau sanctuarul. Doi heruvimi din aur erau aşezaţi pe scaunul milei - chivotul Legii - şi Domnul vorbea poporului său dintre ei (Ieşirea 25, 17-22). Figuri de heruvimi erau ţesute pe perdelele tabernacolului.
În timpul Liturghiei credincioşilor, se cântă cântarea heruvimilor, credincioşii închipuindu-i atunci pe heruvimii între care stă Domnul
SERAFIMII
Serafimii cei cu șase aripi sunt îngerii care se găsesc cel mai aproape de Dumnezeu (Isaia 6, 2) și care, datorită apropierii lor de Domnul, seamănă cu focul (Evrei 12, 29; Daniel 7, 9; Ieșirea 24, 17; Psalmi 103). Ca urmare, ei au fost numiți serafim, care în ebraică înseamnă în flăcări. Ei sunt înflăcărați de dragostea pentru Domnul și îi călăuzesc pe ceilalți către această dragoste.
TRONURI
Tronurile sunt a treia ceată a îngerilor de Dumnezeu purtători, după serafimi şi heruvimi, numiţi astfel de Sfântul Dionisie Areopagitul. Ei stau înaintea Celui din înălţimi şi poartă numele de "Tronuri" pentru că pe aceştia, ca pe nişte tronuri inteligibile stă Domnul în chip spiritual. Ei nu sunt numiţi "purtători de Dumnezeu" după Fiinţa Lui, ci după Har şi după slujba pe care o îndeplinesc, după cum scrie Sfântul Maxim Mărturisitorul. Trupul Domnului Iisus Hristos, în schimb, după cum scrie Sfântul Vasile cel Mare, este numit "purtător de Dumnezeu" după Fiinţa lui Dumnezeu, pentru că era unit în mod indivizibil (de nedespărţit) cu Dumnezeu Cuvântul însuşi. Astfel, Tronurile sunt "purtătoare de Dumnezeu" după Har şi datorită slujbei pe care o îndeplinesc, ceea ce în chip mistic şi de nepătruns înseamnă că Îl poartă pe Dumnezeu în ei înşişi. Şezând pe Tronuri într-un mod pe care mintea umană nu-l poate înţelege, Domnul face judecăţile Sale drepte, după cuvântul împăratului prooroc David: "şezut-ai pe scaun, Cel ce judeci cu dreptate" Psalmi 9, 4.
Astfel, prin aceşti îngeri se manifestă în primul rând dreptatea lui Dumnezeu; ei slujesc dreptăţii Sale, slăvind-o şi înzestrând cu puterea ei pe judecătorii pământeşti, ajutându-i pe regi şi pe ceilalţi stăpânitori să facă judecăţi drepte.
PUTERI
Puterile sunt una din cetele îngereşti. Poartă acest nume întrucât au putere asupra celui rău, limitând puterea demonilor, respingând ispitele aduse de către acesştia asupra oamenilor şi împiedicându-i pe demoni să le facă rău oamenilor pe cât şi-ar dori. Puterile îi întăresc pe asceţii vrednici în luptele şi nevoinţele lor duhovniceşti, păzindu-i, pentru ca aceştia să nu poată fi lipsiţi de Împărăţia Cerurilor. Ei îi ajută pe cei ce se luptă cu păcatele şi patimile să se izbăvească de gândurile cele necurate şi de hărţuielile duşmanului şi să îl biruiască pe cel rău.
STĂPÂNIRILE
Stăpânirile sau Stăpâniile sunt una din cetele îngereşti. Ei sunt numiţi astfel deoarece, fiind ei înşişi liberi, domnesc asupra îngerilor din cetele care urmează după ei. Astfel, ei nu-I mai slujesc lui Dumnezeu de teamă, ca nişte simpli slujitori. Ei Îi slujesc neîncetat de bunăvoie şi cu bucurie. Ei sunt aceia care dau autorităţilor pământeşti rânduite de Dumnezeu puterea guvernării prudente şi a administrării înţelepte. Ei îi mai învaţă pe oameni cum să îşi stăpânească simţurile, cum să îşi supună patimile şi dorinţele, cum să facă trupul slujitor sufletului, cum să-şi educe voinţa şi să ajungă deasupra tuturor ispitelor.
PRINCIPATELE
Principatele sunt una din cetele îngereşti. Ei sunt asfel numiţi deoarece au autoritate asupra îngerilor din cetele inferioare, îndrumându-i spre împlinirea poruncilor dumnezeieşti. Administrarea întregului univers, buna păstrare a tuturor regatelor şi principatelor, pământurilor şi a tuturor popoarelor, neamurilor şi naţiunilor le este şi aceasta încredinţată, întrucât fiecare regat, neam, popor, pentru întreaga ţară, un păzitor şi ocrotitor al său din ceata îngerească a Principatelor. În plus, după Sfântul Grigorie Dialogul, slujba acestei cete îngereşti mai constă şi în a-i învăţa pe oameni să răsplătească pe toţi cei cu autoritate după chemarea fiecăruia. În sfârşit, îngerii din această ceată ridică oameni vrednici pentru a-i aşeza în funcţii importante, călăuzindu-i să nu primească puterea pe care le-o aduc aceste slujbe de dragul cinstirii şi al renumelui propriu, ci pentru a-L cinsti pe Dumnezeu, pentru a răspândi şi a creşte şi mai mult slava Lui sfântă şi pentru a sluji binele tuturor, precum şi nevoile generale ale tuturor celor din subordinea sa.
VIRTUTILE
Virtuţile sunt una din cetele îngereşti. Plini de tărie dumnezeiască, ei împlinesc repede voia Dumnezeului Celui Preaînalt și Atotputernic, cea tare și puternică. Lucrează mari minuni şi trimit harul facerii de minuni sfinţilor lui Dumnezeu care sunt vrednici de acest dar, pentru ca aceştia să poată face minuni precum vindecarea de boli sau înainte-vederea celor din viitor. Virtuţile îi ajută pe cei în nevoinţă şi pe cei copleşiţi de povara unei ascultări puse asupra lor de cineva şi ajută la purtarea neputinţelor celor slabi. Astfel se explică şi numele lor de "virtuţi", căci îi întăresc pe cei în nevoi. De asemeni, ei îi întăresc pe oameni întru răbdare, ca să nu se descurajeze în suferinţă, ci să poarte orice nenorocire în mod curajos, cu cuget tare şi cu smerenie, dând mulţumire pentru toate lui Dumnezeu, Cel ce toate le rânduieşte pentru binele nostru.
ARHANGHELII
Arhanghelii sunt numiți marii purtători de vești bune, ei fiind cei care au vestit-o lumii pe cea mai mare și mai slăvită dintre acestea. Slujirea lor (după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul) constă în descoperirile făcute profeților, cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte Cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume Îngerii, iar prin aceștia, oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul spune că arhanghelii îi întăresc pe oameni în credință, luminându-le mințile cu lumina înțelegerii Evangheliei și descoperindu-le adâncile taine ale credinței.
Arhanghelii sunt numiți marii purtători de vești bune, ei fiind cei care au vestit-o lumii pe cea mai mare și mai slăvită dintre acestea. Slujirea lor (după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul) constă în descoperirile făcute profeților, cunoașterea și înțelegerea voii lui Dumnezeu pe care o primesc de la îngerii celor mai înalte Cete și pe care le vestesc celor mai mici, anume Îngerii, iar prin aceștia, oamenilor. Sfântul Grigorie Dialogul spune că arhanghelii îi întăresc pe oameni în credință, luminându-le mințile cu lumina înțelegerii Evangheliei și descoperindu-le adâncile taine ale credinței.
După cum se arată în toată cartea Sfântului Prooroc Iezechiel (se poate face o comparație și cu Cartea Apocalipsei), cei dintâi patru arhangheli : Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil, sunt cei ce stau în cele patru colțuri ale Marelui Tron al lui Dumnezeu : Merkabah.
Rabinii din vechime au legat întotdeauna pe cei șapte arhangheli cu cele șapte planete cunoscute (Soarele, Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Venus și Saturn; iar Sfinţii Părinţi au gândit și învățat întotdeauna că Dumnezeu guvernează Universul cu ajutorul Oștilor Cerești. Există trei liste cu numele celor șapte arhangheli (ireductibile una la cealaltă). Prima vine din Cartea lui Enoh (acceptată drept carte canonică de Biserica Ortodoxă Etiopiană, aceasta fiind ea însăși reprezentativă pentru poziția Comuniunii Bisericilor Orientale). A doua listă provine din Tradiţia Bisericii Ortodoxe (calcedoniană) și coincide, din motive necunoscute, cu cea recunoscută de gnostici, o străveche erezie). În sfârșit, cea de a treia ne vine de la mari Părinți ai Bisericii precum Sfântul Dionisie Areopagitul sau Sfântul Grigorie Teologul. În toate aceste liste, numele primilor patru arhangheli sunt aceleași: Mihail, Gavriil, Rafail și Uriil. Următoarele trei nume sunt, în funcție de lista folosită, astfel:
Îngerii păzitori sunt alături de dumneavoastră chiar în această clipă. Aceşti îngeri sunt fiinţe pure, de lumină divină, în care puteţi avea încredere deplină şi care doresc să vă ajute în orice domeniu al vieţii. Cuvântul înger înseamnă „trimisul sau mesagerul lui Dumnezeu” (ανγελος, în limba greacă veche. N. trad.). Îngerii poartă mesaje între Creator şi fiinţele create, fiind un fel de poştaşi cereşti.
Îngerii îi iubesc pe toţi oamenii în mod necondiţionat. Ei privesc dincolo de suprafaţă, de aparenţe, şi văd scânteia dumnezeiască aflată în fiecare dintre noi. Se concentrează numai asupra divinităţii şi potenţialului nostru şi nu asupra defectelor, lipsurilor sau greşelilor noastre. Deci îngerii nu ne judecă, ci doar ne aduc iubire în viaţă. Cu îngerii, sunteţi în siguranţă şi puteţi avea deplină încredere în ei.
Nu contează dacă sunteţi credincioşi sau sceptici, deoarece îngerii cred în voi. Ei văd lumina voastră lăuntrică, vă cunosc adevăratele talente şi înţeleg faptul că aveţi o misiune importantă în viaţă. Ei vor să vă ajute în toate privinţele.
Cercetările sociologice ne arată că majoritatea americanilor adulţi (între 72 şi 85%, în funcţie de conţinutul chestionarului) cred în îngeri, iar 32% spun că au întâlnit un înger. Deci putem ajunge la concluzia că este normal să credem în îngeri.
Nu trebuie să aveţi o pregătire specială, să fiţi asemenea sfinţilor ori să luaţi parte la diferite activităţi religioase pentru a intra în legătură şi a vorbi cu îngerii. Ei ajută pe oricine îi cheamă, indiferent de problemă. Ajutorul îngerilor este fără preţ, e oricând disponibil şi nu implică vicleşuguri, stratageme sau şmecherii. Doar trebuie sa cerem ajutorul lor.
Este deosebit de semnificativ şi de mişcător să urmăreşti cum vieţile oamenilor se vindecă şi se desăvârşesc după ce au început să lucreze cu îngerii.
Iubirea îngerilor faţă de noi este pură. Ei ne ajută să-l auzim, să-l simţim, să-l vedem şi să-l înţelegem pe Dumnezeu în viaţa noastră de zi cu zi. Prin urmare, dacă aveţi nevoie de ajutor privind sănătatea, cariera, dragostea, familia sau orice alt domeniu, îngerii pot să vă ajute. Nimic nu este prea „mic” sau prea „mare” pentru ei. Ei lucrează cu bucurie în numele dumneavoastră, chiar din clipa în care le cereţi ajutorul.
Când eşti în preajma îngerilor e multă deschidere, bunăvoinţă, căldură sufletească, siguranţă şi bucurie. Lucrurile se simplifică şi devin mai clare, iar adevăratele valori ale vieţii încep să prindă contur. Mintea se luminează, inima înfloreşte şi parcă-ţi vine să îmbrăţişezi lumea.
Îngerii ne privesc prin ochii lui Dumnezeu şi ne iubesc prin inima Lui. Dar ne privesc şi prin ochii noştri şi ne cunosc tristeţile, necazurile şi bucuriile. Ce-ar fi să căutăm să privim şi noi lumea prin ochii lor? Să vedem cum e să fim blânzi, iertători, aducători de pace şi iubire, cum e să ne simţim liberi şi protejaţi de iubirea Tatălui, compasivi şi plini de încredere, cum e să ai candoarea unui copil şi înţelepciunea unui învăţat sau cum e să trăieşti splendoarea creaţiei divine într-o lume care încă are atâtea probleme...
Vă invităm ca, împreună, să începem să experimentăm toate acestea, cu îngerii alături. Poate nu vom reuşi imediat, dar primii paşi sunt cei mai importanţi
Sfantul Arhanghel Gavriil
Sfantul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, in ziua de dupa Buna Vestire, pe 8 noiembrie cand sarbatorim Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si pe 13 iulie, cand se face pomenire de toate minunile savarsite de Sfantul Arhanghel Gavriil. Sarbatoarea din 13 iulie dateaza din secolul al IX lea.
Sfantul Arhanghel Gavriil este este Arhanghelul bunelor vestiri. A fost ales si trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret sa-i vesteasca taina cea mare a intruparii Domnului.
A adus vestea zamislirii Maicii Domnului lui Ioachim si Anei.
A vestit in templu Sfantului Zaharia ca sotia lui va naste la batranete pe Sfantul Ioan Botezatorul.
Sfantul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus.
A dat nume Sfantului Ioan Botezatorul. A vestit pastorilor nasterea lui Hristos si a fost primul care a cantat: "Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace, intre oameni bunavoire!" (Luca 2, 14).
Sfantul Arhanghel Gavriil a descoperit magilor taina intruparii. El a linistit pe Iosif cand voia sa lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit sa fuga in Egipt cu Pruncul si iarasi sa se intoarca in Nazaret.
Sfântul Arhanghel Mihail este unul din cei mai cinstiți dintre Îngerii si din ceata netrupeștilor puteri; el este numit Arhistrateg sau Mare Voievod, conducător al Puterilor cerești. Conform Sfintei Scripturi și Tradiţiei, el a mijocit de multe ori pentru oameni și rămâne pe mai departe Apărătorul Credinței. Sfântul Arhanghel Mihail este cel mai adesea invocat pentru a păzi țara de invazii inamice și de războiul civil, precum și pentru obținerea biruinței asupra dușmanilor pe câmpul de luptă. Ziua lui de cinstire principală este 8 noiembrie, Soborul sau Sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor netrupeștilor puteri cerești; în ziua de 6 septembrie se face pomenirea unei minuni înfăptuite de Sfântul Arhanghel în Colose.
Numele de Mihail înseamă "Acela care este ca Dumnezeu" sau "Cine este cel care e ca Dumnezeu?"
Mihail apare pentru prima dată în Vechiul Testament, în povestirea căderii Ierihonului din Cartea lui Iosua. Deși numele lui Mihail nu este menționat explicit în text, este scris acolo că Iosua "a căutat cu ochii săi şi iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală." Atunci când Iosua, încă neînțelegând despre cine este vorba, îl întreabă pe Arhanghel de care parte este în luptă, acesta îi răspunde "Eu sunt căpetenia oştirii Domnului şi am venit acum!" (Iosua Navi 5, 13-14).
În cartea lui Daniel, Mihail apare mai întâi pentru a-l ajuta pe Arhanghelul Gavriil să îi înfrângă pe perși (Daniel 10, 13). Într-o vedenie de mai târziu, lui Daniel i se descoperă că "în vremea aceea [la sfârșitul veacurilor] se va scula Mihail, marele voievod care ocroteşte pe fiii poporului tău, şi va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele şi până în vremea de acum" (Daniel 12, 1) 1 . Astfel, Mihail joacă importantul rol de protector al lui Israel și mai târziu al poporului său ales, Biserica.
Sfinții Părinți îi mai atribuie lui Mihail următoarele: În timpul exodului israeliților din Egipt, el este cel care a mers înaintea lor în chipul unui stâlp de nor în timpul zilei și al unui stâlp de foc în timpul nopții; puterea Marii Căpetenii a lui Dumnezeu s-a manifestat și în anihilarea a 185.000 de soldați ai împăratului asirian Senaherib (IV/II Regi 19, 35); tot el a luat parte la bătaia administrată în chip de corecție necredincioasei căpetenii (H)Eliodor (II Macabei 3, 24-26); el i-a păzit și pe Sfinții Trei Tineri Anania, Azaria și Misail, când au fost aruncați în cuptorul de foc pentru că refuzaseră să se închine unui idol (Daniel 3, 23-28). Din porunca lui Dumnezeu, Marele Voievod Mihail l-a dus pe profetul Habacuc (2 decembrie) din Iudeea în Babilon pentru a-i aduce lui Daniel hrană în groapa cu lei (Istoria omorârii balaurului 1, 40-46 Arhanghelul Mihail este cel care s-a certat cu diavolul pentru trupul profetului Moise (Iuda 1, 9).
În vremurile Noului Testament, Sfântul Arhanghel Mihail și-a arătat puterea atunci când a salvat un tânăr, aruncat de tâlhari în mare cu o piatră agățată de gât, pe țărmurile Muntelui Athos. Povestirea se găsește în Patericul atonit și în Viața Sfântului Neofit de Dochiariu (9 noiembrie).
Dar poate cea mai cunoscută minune a sa este salvarea bisericii din Colose. Mai mulți păgâni au încercat să distrugă această biserică prin schimbarea cursului a două râuri astfel încât aceasta să die luată de ape. Dar Sfântul Arhanghel a apărut în mijlocul apelor și, purtând o Cruce, a făcut ca râurile să se oprească înainte să ajungă pe pământul pe care stătea biserica, intrând în pământ. Se crede că izvorul care a apărut acolo după ce s-a petrecut această minune are puteri tămăduitoare.
Numele Sfântului Arhanghel Mihail e asociat și altor vindecări, dar el este mai cunoscut pentru rolul său de căpetenie a Bisericii militante. Se crede că i-a apărut împăratului Constantin cel Mare (m. 337) la Constantinopol, că a intervenit în mai multe bătălii și că a apărut, cu sabia în mână, stând pe mausoleul lui Hadrian, probabil ca răspuns la rugăciunile Papei Grigorie I cel Mare (590-604), pentru a pune capăt unei epidemii ce cuprinsese Roma.
Ortodocșii ruși au o evlavie deosebită față de Sfântul Arhanghel Mihail, alături de cea pentru Maica Domnului. Conform siteului OCA, "mijlocirea Preasfintei Împărătese a Cerului pentru orașele rusești a implicat întotdeauna apariții ale acesteia împreună cu Puterile cerești, sub conducerea Sfântului Arhanghel Mihail.. Rusia recunoscătoare a adus laude Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și Sfântului Arhanghel Mihail în cântările bisricești. Multe mănăstiri, catedrale, precum biserici clădite prin străduințele boierilor sau negustorilor sunt închinate Marelui Voievod Mihail. În Rusia, nu exista oraș în care să nu existe o biserică sau capelă închinate Arhanghelului Mihail"
Arhanghelul Rafael (ebraică רפאל), unul din conducătorii îngerilor, este amintit de Cartea lui Tobit, fiind cel care l-a călăuzit și ocrotit pe Tobie, fiul lui Tobit. Rafael mai apare în Cartea lui Enoh, în creștinism și în islam.
Cartea lui Tobit este o scriere apocrifă, care nu aparține Vechiului Testament, dar considerată canonică de către catolici și ortodocși și aceasta prin Sinodul de la Cartagina din 397, lucru reconfirmat prin Conciliul Tridentin din 1546. Tot apocrifă este considerată de către Biserica Anglicană, dar și cea protestantă.
Cu toate acestea, Cartea lui Tobit figurează în cadrul Septuagintei.
În linii mari, Cartea lui Tobit relatează victoria purității sufletești, autostăpânirii și cumpătării asupra avariției și lăcomiei considerate demonice. Perioada istorică s-a situat undeva între anii 700-600 î.Hr. Tobit aparținea tribului evreesc Naftali și trăia în exil în Ninive, deoarece triburile israelinene de nord fuseseră deportate în perioada regelui asirian Sargon al II-lea. Tobit, un bun credincios, este supus prigoanei de către regele Senaherib pentru binefacerile aduse dușmanilor acestuia din urmă. Însă în scurt timp regele este asasinat de unul din fiii săi care îi succede, iar cu administrarea tezaurului regatului este numit chiar Ahiacar, nepotul lui Tobit. La masa festivă ocazionată de reîntorcerea din pribegie, Tobit continuă binefacerile și înmormântează, conform doctrinei evlavioase evreiești, un condamnat la moarte din neamul său israelit. Rămas orb datorită faptului că niște vrăbii au lăsat necurăție în ochii lui, Tobit rămâne sub îngrijirea lui Ahiacar.
Ajuns la limita sărăciei, Tobias și-a reamintit că odată, făcuse un depozit de arginți la Rages, în Media. L-a trimis acolo pe fiul său, Tobias junior sau Tobie, împreună cu un tovarăș de drum, care de fapt era Arhanghelul Rafael, deghizat în evreu, să recupereze acei bani.
În timpul călătoriei au loc întâmplări cu caracter miraculos. Astfel, în timp ce se scălda în Tibru, Tobie este atacat de un pește uriaș. Reușește să îl învingă și, sfătuit de Rafael, extrage viscerele acestuia, căci conform spuselor arhanghelului, fumul din inima și ficatul peștelui ar avea puterea de a exorciza demonii și ca alifia făcută din splină, ar poate vindeca orbirea.
Pe drum, Rafael și tânărul Tobias s-au oprit în Ecbatana (Persia), unde locuia Raguel, un membru al familiei lui Tobias. Fata acestuia, Sarah, fusese măritată de șapte ori, dar mirii fuseseră uciși de către demonul adulterului (preacurviei), Asmodeus, chiar înainte de noaptea nunții. Sfătuit de Rafael, Tobias o cere de soție pe fiica lui Raguel. Rafail (care în ebraică înseamnă leacul lui Dumnezeu) în sfătuiește să afume camera nupțială și să aducă ofrande pentru spulbera influența nefastă a demonului. Tobie o ia pe Sara de soție și merge în continuare către posesorul comorii.
Tobie recuperează banii și, din nou ajutat de Rafael, aduce leacul pentru orbirea tatălui său. Ajuns acasă, Tobie folosește leacul miraculos și redă tatălui său vederea. Când bătrânul Tobit vrea să-l răsplătească pe Azaria pentru efortul pe care l-a depus însoțindu-l pe fiul său, acesta își dezvăluie adevărata identitate și-i îndeamnă pe toți la recunoștință față de Dumnezeu, care, de fapt, îi ajutase, apoi îngerul dispare în împărăția cerurilor. În încheiere, Tobit adresează imnuri de slavă divinității, povățuindu-l și pe fiu să se comporte drept și să păstreze credința.